HỘI SÁCH VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA CÁC NƯỚC SVHĐ CHUYÊN HƯNG YÊN

Với mục đích phát triển ‘’Văn hóa đọc’’ đến với tất cả các đối tượng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên CLB Sách và Hành động THPT Chuyên Hưng Yên đã tổ “Ngày Hội Sách & Giao lưu văn hóa các nước” nhờ sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ nhà trường CLB đã tạo ra một môi trường giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới lành mạnh,sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cá nhân học sinh.

CLB TRONG BÀI

THPT Đồng Hỷ

Miền Bắc | Thái Nguyên

Kho sách: 21

Lượt đọc: 0

THPT Lê Hồng Phong

Miền Bắc | Thái Nguyên

Kho sách: 292

Lượt đọc: 409

THPT Bắc Sơn

Miền Bắc | Thái Nguyên

Kho sách: 453

Lượt đọc: 2275