Trung tâm GDNN-GDTX Yên Phong

0
Tổng số sách
0
Tổng luợt đọc

Thành lập: 15/10/2022

Thị trấn Chờ – Huyện Yên Phong -Tỉnh Bắc Ninh

Giới thiệu

CLB Sách và Hành động TT GDNN -GDTX Yên Phong là CLB trực thuộc đơn vị quản lý Trung tâm GDNN-GDTX Yên Phong và hoạt động dưới sự bảo trợ của Dự án Sách và hành động. CLB được thành lập từ năm vừa qua ( 2022), có các hoạt động chính: nêu ra và đề cử mọi mặt về sách , các vấn đề liên qua … tạo ra nhiều giá trị cho mọi người , là tầm ảnh hưởng quan trọng của Trung tâm.

Lượt đọc

Lượt đọc sách được các CLB ghi chép trên tinh thần tự nguyện - trung thực. Hàng tuần, tủ sách được mở đều đặn tiếp đón các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên
0
Lượt đọc năm 2022

Bài viết & hoạt động

Đang cập nhật...

Fanpage CLB

Giải thưởng tiêu biểu

Đang cập nhật...

Album ảnh