Đại học Mở Hà Nội

0
Tổng số sách
0
Tổng luợt đọc

Thành lập: 08/01/2023

Trường Đại học Mở Hà Nội

Giới thiệu

CLB Sách và Hành động Đại học Mở Hà Nội là CLB trực thuộc Đại học Đại học Mở Hà Nội và hoạt động dưới sự bảo trợ của Dự án Sách và hành động. CLB được thành lập từ năm 2023 trong quá trình hoạt động có rất nhiều sự kiện ấn tượng tạo ra nhiều giá trị cho học sinh/sinh viên và dấu ấn trong nhà trường.

Lượt đọc

Lượt đọc sách được các CLB ghi chép trên tinh thần tự nguyện - trung thực. Hàng tuần, tủ sách được mở đều đặn tiếp đón các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên
Đang cập nhật...

Bài viết & hoạt động

Đang cập nhật...

Fanpage CLB

Giải thưởng tiêu biểu

Đang cập nhật...

Album ảnh