Cấp bậc: THPT

 • THPT Đồng Hỷ

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Đồng Hỷ là CLB trực thuộc Đoàn trường và hoạt động dưới sự…
 • THPT Lê Hồng Phong

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Lê Hồng Phong là CLB trực thuộc Đoàn trường và hoạt động dưới…
 • THPT Bắc Sơn

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Bắc Sơn là CLB trực thuộc Đoàn trường và hoạt động dưới sự…
 • THPT Trại Cau

  11/09/2023
 • THPT Gang Thép

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Gang Thép là CLB trực thuộc Đoàn trường và hoạt động dưới sự…
 • THPT Trần Hưng Đạo

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Trần Hưng Đạo là CLB trực thuộc Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo…
 • THPT Yên Dũng số 1

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Yên Dũng số 1 là CLB trực thuộc Trường THPT Yên Dũng số…
 • THPT Tiên Lữ

  11/09/2023
  CLB Sách và Hành động Trường THPT Tiên Lữ là CLB trực thuộc trường THPT Tiên Lữ và hoạt động…